Povinné zmluvné poistenie a stret so zverou

Čo je to PZP a prečo je dôležité?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je forma poistenia, ktorú musia uzatvoriť vlastníci motorových vozidiel na Slovensku. Jeho hlavnou funkciou je ochrana vodičov pred nákladmi a škodami vzniknutými pri nehodách. V rámci zákonného poistenia sú vlastníci vozidiel poistení proti škodám spôsobeným tretími stranami a poistenie zahŕňa aj ochranu proti škodám spôsobeným zvieratami.

Ako funguje PZP pri nehode so zverou?

Ak dôjde k nehode so zverou, PZP sa spravidla aplikuje rovnakým spôsobom ako pri akomkoľvek inom druhu nehody. Vodič by mal okamžite kontaktovať poisťovňu, aby nahlásil nehodu a požiadal o úhradu nákladov na opravu. V takom prípade by sa mal vodič stretávať so zástupcom poisťovne, ktorý zhodnotí rozsah škôd a poskytne potrebnú pomoc pri spracovaní poistnej udalosti.

Aké sú riziká a pravidlá pri jazde v oblastiach so zverou?

Na Slovensku je veľké množstvo oblastí, kde sa pohybujú divé zvieratá, ako sú napríklad medvede, vlky alebo jelene. Pri jazde v takýchto oblastiach by vodiči mali byť opatrní a dodržiavať určité zásady, aby minimalizovali riziko nehody. K týmto pravidlám patrí napríklad obmedzenie rýchlosti jazdy na určitú hodnotu, monitorovanie cesty a sledovanie dopravných značiek a varovných tabúľ.

Ako sa dá minimalizovať riziko nehody so zverou?

Existuje niekoľko spôsobov, ako minimalizovať riziko nehody so zverou. Jedným z týchto spôsobov je zvýšenie pozornosti pri jazde v oblastiach so zverou, ako aj dodržiavanie dopravných značiek a varovných tabúľ. Ďalším spôsobom je použitie zosilnených svetlometov, ktoré môžu pomôcť pri včasnom zaznamenávaní zvierat. Vodič by si tiež mal byť vedomý toho, že niektoré oblasti sú viac rizikové ako iné a že zvyčajne existujú určité časy, kedy sa zvieratá pohybujú najčastejšie. Napríklad jelenie obdobie v jeseni a zimnej sezóne, kedy sú jelene najaktívnejšie.

Ďalším spôsobom, ako minimalizovať riziko nehody so zverou, je použitie zvukových varovných systémov, ktoré môžu odplašiť zvieratá. Takéto systémy môžu byť napríklad výstražné zvuky, svetelné varovania alebo záblesky.

Ako môže PZP pomôcť v prípade nehody so zverou?

V prípade, že vodič havaroval s divou zverou a poistenie PZP má, poisťovňa by mala pokryť náklady na opravu poškodeného vozidla. Avšak, ak vodič nemal uzatvorené poistenie PZP alebo mal neplatné poistenie, bude musieť náklady na opravu vozidla zaplatiť sám.

V prípade úrazu by poistenie PZP mohlo pokryť aj náklady na liečbu vodiča alebo pasažierov v aute, ak sú zranení pri nehode. Avšak, ak by boli vodič alebo pasažieri zodpovední za nehodu, mohli by byť nútení platiť vlastné náklady na liečbu.

V konečnom dôsledku je dôležité mať uzatvorené platné poistenie PZP, aby sa v prípade nehody so zverou dalo získať finančnú ochranu a minimalizovať náklady na opravu vozidla alebo liečbu zranených osôb.

Ako sa líši PZP od iných druhov poistenia?

PZP sa líši od iných druhov poistenia v tom, že je povinné pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Na rozdiel od dobrovoľného poistenia, ktoré si môže vodič uzatvoriť na vlastnú iniciatívu, PZP je stanovené zákonom a vlastníci vozidiel musia mať uzatvorené toto poistenie, aby mohli byť legálne na cestách.

Ako sa dá uzatvoriť PZP?

PZP sa dá uzatvoriť prostredníctvom poisťovní alebo prostredníctvom online formulárov. Vodiči by si mali najprv porovnať ponuky rôznych poisťovní a zvoliť najvhodnejšie riešenie pre svoje potreby. Po vyplnení formulárov a poskytnutí potrebných informácií bude poisťovňa poskytnúť vodičovi potrebné dokumenty a zmluvu, ktoré potvrdzujú, že má uzatvorené poistenie auta.

Aké sú sankcie za neuzatvorené PZP?

Vlastníci motorových vozidiel, ktorí neuzatvorili PZP alebo majú neplatné poistenie, môžu byť vystavení pokutám alebo dokonca zákazu prevádzky vozidla. Okrem toho môžu byť vodiči za nehodu so zverou povinní platiť náklady na opravu svojho vozidla a liečbu zranených osôb z vlastného vrecka.

V záujme minimalizácie rizika nehody so zverou a v súlade so zákonom by vlastníci motorových vozidiel mali uzatvoriť platné PZP a dodržiavať pravidlá a zásady jazdy v oblastiach so zverou. Týmto spôsobom sa dá minimalizovať riziko nehody a ochrániť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Všetko, čo potrebujete vedieť o PZP na prívesný vozík

Ak plánujete použiť prívesný vozík pri svojom vozidle, musíte sa zaoberať aj otázkou zákonného poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je povinné pre všetky vozidlá, ktoré sa používajú na cestách, vrátane prívesných vozíkov. V tomto článku sa dozviete viac o PZP na prívesný vozík.

Čo je PZP na prívesný vozík

PZP na prívesný vozík je poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade, že prívesný vozík spôsobí nehodu a musí zaplatiť náhradu škody tretím osobám. Toto poistenie je povinné pre všetky prívesné vozíky používané na cestách a musí byť uzatvorené spolu s PZP pre hlavné vozidlo.

Aké druhy PZP sú k dispozícii pre prívesné vozíky

Existujú rôzne druhy poistenia, ktoré sú k dispozícii pre majiteľov prívesných vozíkov. Medzi najbežnejšie patria:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu: Toto poistenie chráni majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade, že prívesný vozík spôsobí nehodu a musí zaplatiť náhradu škody tretím osobám.
 • Havarijné poistenie: Toto poistenie kryje náklady na opravu prívesného vozíka v prípade poškodenia alebo havárie.

Aké faktory ovplyvňujú cenu PZP pre prívesné vozíky

Cena PZP pre prívesné vozíky sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov. Medzi najdôležitejšie faktory patria:

 • Typ prívesného vozíka: Rôzne typy prívesných vozíkov majú rôzne náklady na opravu a údržbu, čo môže ovplyvniť cenu PZP.
 • Použitie vozidla: Prívesné vozíky používané na prepravu nebezpečného tovaru alebo cenných nákladov môžu mať vyššiu cenu PZP.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Vodiči s nižším vekom alebo s obmedzenými skúsenosťami môžu mať vyššiu cenu PZP pre prívesné vozíky.
 • Geografická poloha: Niektoré oblasti majú vyššiu frekvenciu nehôd alebo kriminality, čo môže ovplyvniť cenu PZP.

Ako získať PZP na prívesný vozík

Pre získanie PZP na prívesný vozík musíte kontaktovať poisťovňu, ktorá ponúka zákonné poistenie pre prívesné vozíky. Poisťovňa vám poskytne podrobné informácie o druhoch PZP a pomôže vám zvoliť poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Potom budete musieť poskytnúť informácie o vašom vozidle, vodičovi a histórii nehôd, aby poisťovňa mohla vypočítať cenu poistenia.

PZP je pre majiteľov prívesných vozíkov povinné a chráni ich pred finančnými stratami v prípade nehody alebo poškodenia vozidla. Existujú rôzne druhy PZP pre prívesné vozíky, ktoré pokrývajú rôzne riziká. Cena PZP pre prívesné vozíky sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane typu vozidla, použitia vozidla, veku a skúseností vodiča a geografickej polohy. Pre získanie PZP na prívesný vozík sa musíte kontaktovať s poisťovňou, ktorá vám poskytne podrobné informácie o poistnom krytí a cene.

Všetko, čo potrebujete vedieť o PZP na nákladný automobil

Vlastnenie nákladného automobilu prináša so sebou aj zodpovednosť za jeho bezpečné a zodpovedné používanie na cestách. Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré musíte mať pri jeho používaní na cestách, je zákonné poistenie. V tomto článku sa dozviete viac o PZP na nákladný automobil.

Čo je PZP na nákladné auto

PZP na nákladné auto je poistenie, ktoré chráni vodiča a majiteľa nákladného automobilu pred finančnými stratami v prípade nehody alebo poškodenia vozidla. Toto poistenie je povinné pre všetky nákladné automobily používané na cestách a musí obsahovať minimálne poistenie škody na životoch a zdraví tretích osôb.

Aké druhy PZP sú k dispozícii pre nákladné automobily

Existujú rôzne druhy poistenia auta, ktoré sú k dispozícii pre majiteľov nákladných automobilov. Medzi najbežnejšie patria:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu: Toto poistenie chráni vodiča a majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade, že spôsobí nehodu a musí zaplatiť náhradu škody tretím osobám.
 • Havarijné poistenie: Toto poistenie kryje náklady na opravu vozidla v prípade poškodenia alebo havárie.
 • Poistenie proti krádeži: Toto poistenie chráni vodiča a majiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade krádeže vozidla alebo jeho častí.
 • Poistenie nákladu: Toto poistenie kryje náklady na poškodený alebo stratený náklad počas prepravy.

Aké faktory ovplyvňujú cenu PZP pre nákladné automobily

Cena PZP pre nákladné autá sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov. Medzi najdôležitejšie faktory patria:

 • Vek a skúsenosti vodiča: Vodiči s dlhšou jazdnou praxou a bez nehôd majú väčšiu šancu získať nižšiu cenu PZP.
 • Typ vozidla: Rôzne typy nákladných automobilov majú rôzne náklady na opravu a údržbu, čo môže ovplyvniť cenu PZP.
 • Použitie vozidla: Nákladné automobily používané na prepravu nebezpečného tovaru alebo cenných nákladov môžu mať vyššiu cenu PZP.
 • Geografická poloha: Niektoré oblasti majú vyššiu frekvenciu nehôd alebo kriminality, čo môže ovplyvniť cenu PZP.

Ako získať PZP na nákladný automobil

Pre získanie PZP na nákladný automobil musíte kontaktovať poisťovňu, ktorá ponúka poistenie pre nákladné automobily. Poisťovňa vám poskytne podrobné informácie o druhoch PZP a pomôže vám zvoliť poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Potom budete musieť poskytnúť informácie o vašom vozidle, vodičovi a histórii nehôd, aby poisťovňa mohla vypočítať cenu poistenia.

PZP je pre majiteľov nákladných automobilov povinné a chráni ich pred finančnými stratami v prípade nehody alebo poškodenia vozidla. Existujú rôzne druhy PZP pre nákladné automobily, ktoré pokrývajú rôzne riziká. Cena PZP pre nákladné automobily sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane veku a skúseností vodiča, typu vozidla, použitia vozidla a geografickej polohy. Pre získanie PZP na nákladný automobil sa musíte kontaktovať s poisťovňou, ktorá vám poskytne podrobné informácie o poistnom krytí a cene.

Ako prihlásiť auto: Krok za krokom

Prihlásenie auta na úrady dopravy je nevyhnutné pre každého majiteľa vozidla na Slovensku. Tento proces zahŕňa registráciu vozidla a pridelenie SPZ (štátnej poznávacej značky), čo je povinnosťou podľa zákona. V tomto článku sa dozviete, ako prihlásiť auto, krok za krokom.

Získanie dokladov o vozidle

Pred začatím procesu prihlásenia vozidla budete potrebovať niektoré dôležité dokumenty o vozidle. Patria sem:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (OEVO) alebo certifikát o schválení typu vozidla (COC), ktoré potvrdzujú, že vozidlo spĺňa normy a požiadavky pre jeho prevádzku.
 • Potvrdenie o technickej kontrole (PTK) potvrdzujúce, že vozidlo je technicky správne a bezpečné na cestách.
 • Kúpno-predajná zmluva alebo iný doklad potvrdzujúci vaše vlastníctvo vozidla.

Vyplnenie tlačiva na prihlásenie auta

Po získaní týchto dokumentov budete potrebovať tlačivo na prihlásenie vozidla. Tlačivo si môžete získať na úradoch dopravy alebo stiahnuť online. Vyplňte tlačivo presne podľa pokynov a priložte k nemu potrebné dokumenty.

Zaplatenie poplatkov

Pri prihlásení vozidla budete musieť zaplatiť poplatky, ktoré zahŕňajú poplatok za registráciu vozidla, za ŠPZ/EČV a za povinné zmluvné poistenie (PZP). Výška poplatkov sa líši v závislosti od typu vozidla a jeho výkonu.

Zaregistrovanie vozidla a pridelenie ŠPZ

Po zaplatení poplatkov a predložení dokumentov bude vaše vozidlo zaregistrované a pridelená mu bude EČV. Táto značka musí byť umiestnená na vozidle tak, aby bolo viditeľné a čitateľné.

Pridanie vozidla do registra poisťovní

Po zaregistrovaní vozidla a pridelení ŠPZ musíte ešte pridať vozidlo do registra poisťovní. Týmto krokom zabezpečíte, že vaše vozidlo bude mať platné PZP. Kontaktné údaje na vašu poisťovňu nájdete na zelenej karte, ktorú ste dostali spolu s pridelenou EČV.

Získanie technického preukazu

Po úspešnom prihlásení vozidla a získaní ŠPZ budete potrebovať aj technický preukaz, ktorý dokladá technické parametre a stav vozidla. Tento preukaz musíte mať vždy pri sebe počas jazdy.

Prihlásenie auta na úrady dopravy je povinnosťou každého majiteľa vozidla na Slovensku. Proces zahŕňa získanie potrebných dokladov o vozidle, vyplnenie tlačiva na prihlásenie auta, zaplatenie poplatkov, zaregistrovanie vozidla a pridelenie EČV a pridanie vozidla do registra poisťovní. Po úspešnom prihlásení získate technický preukaz, ktorý musíte mať pri sebe počas jazdy. Sledovaním týchto krokov a správnej dokumentácie môžete zaistiť, že vaše vozidlo bude legálne a bez problémov použiteľné na cestách.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo poistené

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom vyžadované pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. Overenie PZP je dôležité nielen pre vás ako vlastníka vozidla, ale aj pre ostatných účastníkov premávky. V tomto článku sa dozviete, ako overiť, či je vaše vozidlo poistené, a aké sú možné dôsledky jazdy bez platného PZP.

Online overenie PZP

Najjednoduchší spôsob, ako overiť PZP, je využitie online databázy poisťovní. V súčasnosti väčšina poisťovní poskytuje možnosť overiť PZP na svojich webových stránkach. Stačí zadať SPZ (štátnu poznávaciu značku) alebo VIN (číslo podvozku) vozidla a systém vám zobrazí informácie o platnosti poistenia auta.

Overenie prostredníctvom zelenej karty

Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ktorý vydáva poisťovňa po uzavretí zmluvy o PZP. Tento doklad by ste mali mať uložený v interiéri svojho vozidla a obsahuje informácie o platnosti poistenia, údaje o vozidle a poisťovni. Skontrolujte dátum platnosti na zelenej karte, aby ste sa uistili, že vaše PZP je stále platné.

Kontaktovanie poisťovne

Ak nemáte prístup k internetu alebo nemôžete nájsť potrebné informácie na zelenej karte, môžete sa obrátiť priamo na svoju poisťovňu. Poskytnite im číslo zmluvy alebo údaje o vozidle a oni by vám mali byť schopní potvrdiť, či je vaše PZP platné.

Dôsledky jazdy bez platného PZP

Jazda bez platného PZP je porušením zákona a môže mať vážne dôsledky:

 1. Pokuty: Ak polícia zistí, že jazdíte bez platného PZP, môže vám uložiť pokutu v rozmedzí od 200 do 5 000 eur.
 2. Zodpovednosť za škody: Ak spôsobíte škodu na vozidle iného účastníka premávky a nemáte platné PZP, budete musieť uhradiť náklady na opravu alebo náhradu poškodeného vozidla z vlastného vrecka. To môže mať veľký finančný dopad, najmä ak ide o vážne škody alebo zranenia.
 3. Škody na vlastnom vozidle: Bez platného PZP sa môžete ocitnúť v situácii, kedy v prípade nehody alebo poškodenia vlastného vozidla nebudete mať žiadne finančné krytie na opravu alebo náhradu vozidla.
 4. Problémy s uzavretím nového PZP: Ak ste boli prichytení pri jazde bez platného PZP, môže to spôsobiť problémy pri uzavretí nového poistenia. Poisťovne môžu považovať takýchto vodičov za rizikových a môžu im ponúknuť zmluvy s vyššími poistnými sadzbami alebo v horšom prípade odmietnuť poistiť ich vozidlo.

Ako predísť jazde bez platného PZP

 1. Udržujte si prehľad o platnosti PZP: Zaznačte si dátum platnosti vášho PZP do kalendára alebo vytvorte si pripomienku v telefóne. Týmto krokom zabezpečíte, že budete mať dostatok času na predĺženie alebo zmenu poistenia, keď sa blíži jeho koniec.
 2. Automatizované obnovenie PZP: Uzavrite zmluvu s možnosťou automatického obnovenia, aby ste nemuseli neustále sledovať platnosť vášho PZP. Poisťovňa vám v tomto prípade obnoví poistenie automaticky, ak nedostane výpoveď od vás.
 3. Pravidelná kontrola platnosti PZP: Zvyknite si pravidelne overovať platnosť PZP, najmä pred dlhšími cestami alebo keď vozidlo dlhšie nestoja.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka vozidla. Využite online databázy poisťovní, skontrolujte zelenú kartu alebo sa obráťte priamo na svoju poisťovňu. Dodržiavajte povinnosti súvisiace s PZP, aby ste predišli pokutám, finančným strátam a problémom s uzavretím nového poistenia.

Ako správne podať výpoveď PZP: Krok za krokom

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP alebo aj zákonné poistenie) je zákonom vyžadované poistenie pre vlastníkov motorových vozidiel. Či už si chcete zmeniť poisťovňu, predajete svoje vozidlo alebo ho už jednoducho nepoužívate, je dôležité vedieť, ako správne podať výpoveď PZP. V tomto článku vám poskytneme podrobný návod, ako to urobiť krok za krokom.

Získajte informácie o vašej zmluve

a. Dátum uzavretia zmluvy: Skontrolujte dátum uzavretia vašej zmluvy o PZP. Tento dátum nájdete na zmluve alebo zelenej karte.

b. Dĺžka zmluvy: Zistite, na akú dobu bola zmluva uzavretá – zvyčajne je to jeden rok, avšak môže sa líšiť v závislosti od vášho konkrétneho prípadu.

c. Výpovedná lehota: Každá zmluva má stanovenú výpovednú lehotu, ktorá sa môže pohybovať od jedného do troch mesiacov. Uistite sa, že túto lehotu dodržíte, aby bola výpoveď platná.

Pripravte výpoveď

a. Forma výpovede: Výpoveď PZP môžete podať písomne, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára na webovej stránke poisťovne. Vyberte si formu, ktorá vám najviac vyhovuje.

b. Potrebné údaje: Výpoveď by mala obsahovať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo zmluvy, značku vozidla, číslo podvozku a dôvod výpovede.

c. Dátum výpovede: Uveďte, kedy chcete, aby výpoveď nadobudla účinnosť. Pamätajte, že dátum účinnosti musí zodpovedať koncu výpovednej lehoty.

Pošlite výpoveď

a. Pošlite výpoveď poisťovni: Odovzdajte svoju výpoveď buď osobne na pobočke poisťovne, poštou, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára.

b. Požiadajte o potvrdenie: Požiadajte poisťovňu o potvrdenie prijatia výpovede. Potvrdenie môže byť zaslané e-mailom, poštou alebo vám môže byť doručené osobne na pobočke. Uistite sa, že máte toto potvrdenie, ako dôkaz o tom, že ste podali výpoveď včas.

Zabezpečte prechod na nové poistenie (ak je potrebné)

a. Nová poisťovňa: Ak plánujete zmeniť svoju poisťovňu a uzavrieť novú zmluvu o PZP, porovnajte rôzne ponuky na poistenie auta a vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

b. Uzavretie novej zmluvy: Uzavrite novú zmluvu o PZP predtým, ako skončí platnosť starej zmluvy, aby ste neporušili zákon a aby bolo vaše vozidlo neustále poistené.

c. Prenos zľavy za bezškodový priebeh: Ak máte nárok na zľavu za bezškodový priebeh, požiadajte svoju starú poisťovňu o potvrdenie tejto zľavy a predložte ho novej poisťovni. Tým zabezpečíte, že vám nová poisťovňa poskytne zľavu, na ktorú máte nárok.

Dodržiavajte povinnosti po výpovedi PZP

a. Odhlásenie vozidla: Ak ste svoje vozidlo predali alebo ho už nepoužívate, nezabudnite ho odhlásiť z evidencie vozidiel. Týmto krokom zabezpečíte, že nebudete ďalej zodpovedný za povinnosti súvisiace s týmto vozidlom.

b. Platby: Uistite sa, že ste uhradili všetky nevyrovnané platby súvisiace so starou zmluvou o PZP. Ak máte nejaké nevyrovnané platby, môže vám to spôsobiť problémy pri uzavretí novej zmluvy alebo v prípade škôd.

Podanie výpovede PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje pozornosť a zodpovednosť. Dodržiavajte výpovedné lehoty, pripravte správne výpoveď s potrebnými údajmi a pošlite ju svojej poisťovni. Nezabudnite zabezpečiť prechod na nové poistenie, ak je potrebné, a dodržiavať povinnosti po výpovedi PZP. Týmto spôsobom zabezpečíte, že vaše poistenie bude vypovedané presne podľa pravidiel.

Ako si vybrať havarijné poistenie: Praktický sprievodca

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu v prípade poškodenia, odcudzenia alebo straty vozidla v dôsledku nehody, živelnej udalosti alebo inej udalosti. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia zodpovednosti (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie kryje škody na vlastnom vozidle. V tomto článku sa pozrieme na to, ako si vybrať havarijné poistenie, na čo by ste si mali dať pozor a ako nájsť najlepšiu ponuku.

Zvážte svoje potreby a rozpočet

a. Váš vozový park: Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite typ vozidla, jeho hodnotu, vek, stav a frekvenciu používania. Staršie vozidlá alebo vozidlá s nízkou hodnotou možno nepotrebujú drahé havarijné poistenie s rozsiahlou ochranou.

b. Finančná ochrana: Určte, akú úroveň finančnej ochrany potrebujete. Chcete byť chránení pred všetkými možnými rizikami alebo iba pred niektorými? Premýšľajte, či si môžete dovoliť uhradiť výdavky na opravu alebo náhradu vozidla v prípade poškodenia alebo straty.

c. Rozpočet: Skúmajte svoje financie a určite, koľko si môžete dovoliť mesačne či ročne platiť na havarijnom poistení. Poistenie by malo byť dostupné a nezaťažovať vašu peňaženku.

Porovnajte ponuky rôznych poisťovní

a. Ceny: Vždy porovnajte ceny rôznych poisťovní a ich ponuky havarijného poistenia. Navštívte webové stránky poisťovní, využite online kalkulačky na poistenie auta alebo osobne navštívte pobočky poisťovní.

b. Podmienky a výluky: Dôkladne si prečítajte podmienky a výluky havarijného poistenia. Zistite, čo je a čo nie je kryté poistením, aké sú limity krytia a aké sú podmienky plnenia nárokov.

c. Spokojnosť zákazníkov: Skúmajte spokojnosť zákazníkov a hodnotenia poisťovní. Pozrite si recenzie a hodnotenia online alebo sa opýtajte priateľov a rodiny na ich skúsenosti s konkrétnymi poisťovňami.

d. Zľavy a výhody: Zistite, či poisťovne ponúkajú zľavy alebo výhody pre určité kategórie vodičov, napríklad pre bezpečných vodičov, študentov alebo dôchodcov. Tieto zľavy môžu výrazne znížiť náklady na havarijné poistenie.

Zvážte úroveň krytia

a. Základné krytie: Základné havarijné poistenie zvyčajne kryje škody spôsobené živelmi, odcudzenie a poškodenie vozidla pri nehode, pri ktorej ste boli zodpovední. Táto úroveň krytia je vhodná pre vodičov, ktorí si chcú zaistiť základnú ochranu za rozumnú cenu.

b. Rozšírené krytie: Rozšírené havarijné poistenie poskytuje širšiu ochranu a môže zahŕňať napríklad poškodenie vozidla pri nehode, pri ktorej nebol vodič zodpovedný, poškodenie skla, asistenciu na cestách a náhradné vozidlo. Táto úroveň krytia je vhodná pre vodičov, ktorí chcú byť chránení pred väčšinou rizík.

c. Úplné krytie: Úplné havarijné poistenie poskytuje najvyššiu úroveň ochrany a zvyčajne zahŕňa všetky aspekty rozšíreného krytia, ako aj ďalšie benefity, ako napríklad krytie nákladov na právnu pomoc alebo ochranu hodnoty vozidla. Táto úroveň krytia je vhodná pre vodičov, ktorí si chcú zaistiť maximálnu ochranu za vyššiu cenu.

Vyjednávajte a uzatvorte zmluvu

a. Vyjednávanie: Pri hľadaní havarijného poistenia sa nebojte vyjednávať s poisťovňami. Môžete získať lepšie podmienky, zľavy alebo príspevky, ak budete trvať na svojich požiadavkách a porovnávať ponuky.

b. Uzatvorenie zmluvy: Keď nájdete najlepšiu ponuku, uzatvorte zmluvu o havarijnom poistení s vybranou poisťovňou. Dôkladne si prečítajte zmluvu a uistite sa, že rozumiete všetkým podmienkam, povinnostiam a právam, ktoré z nej vyplývajú. Po podpísaní zmluvy vám poisťovňa vypracuje zelenú kartu, ktorá potvrdzuje, že vaše vozidlo je poistené.

c. Platby: Väčšina poisťovní umožňuje platiť havarijné poistenie mesačne, štvrťročne alebo ročne. Zvážte, ktorá možnosť platby je pre vás najvhodnejšia, a nezabudnite uhrádzať platby včas, aby ste neprerušili krytie poistenia.

d. Poistenie v prípade škody: V prípade, že dôjde k poškodeniu alebo strate vozidla, budete musieť podať nárok na havarijné poistenie. Informujte sa o postupe podávania nárokov u svojej poisťovne a dodržiavajte všetky potrebné kroky, aby ste zabezpečili rýchle a účinné vybavenie škôd.

Výber správneho havarijného poistenia je dôležitým krokom pri zabezpečení finančnej ochrany pre váš automobil. Pri výbere poistenia zohľadnite svoje potreby, rozpočet, úroveň krytia a porovnajte rôzne ponuky poisťovní. Vyjednajte si čo najlepšie podmienky a uzatvorte zmluvu, ktorá vám poskytne potrebnú ochranu za rozumnú cenu. A nakoniec, nezabudnite plniť svoje povinnosti a udržiavať poistenie v platnosti, aby ste boli vždy chránení v prípade neočakávaných udalostí.

Najlepšie úrazové poistenie získate u …

Prihodil sa vám úraz v práci?Kto z nás sa môže pochváliť tým, že počas celého života sa mu nič nestalo? Máme na mysli hlavne také nehody, ktoré sme nemohli predvídať a ktoré potrebovali ošetrenie, možno aj náročnejšie dlhodobejšie liečenie. Či už ide o zlomený prst na nohe, ruke či o rozsiahlejšiu zlomeninu, nie je to nič príjemné. Nepríjemných udalostí však môže byť oveľa viac a nemusia sa týkať len zlomenín. A práve na tieto nepríjemné a neočakávané udalosti je vám k dispozícií úrazové poistenie. To na čo slúži, aké ma pokrytie, ako aj to, kde zohnať to najlepšie na dostupnom trhu, si hneď povieme.

Úrazové poistenie samo o sebe nie je názov samostatne existujúceho produktu, ale ide skôr o typ pripoistenia k základnému rizikovému ŽP, ktorým si žiadatelia poisťujú okrem rizika smrti aj iné udalosti, ktoré sú samozrejme s úrazom spojené. Úraz dokáže na dlhšiu dobu odstaviť nielen vás, ale pokiaľ ste živiteľ rodiny, tak aj všetkých členov vašej domácnosti. Preto myslíte na budúcnosť a predvídajte.

Aj toto pripoistenie môžete rozdeliť na drobnejšie, pokiaľ si ho nechcete obstarať komplexne. Jednotlivo alebo spolu si môžete zvoliť a tým pádom aj priplácať za tieto poistné udalosti: smrť ako dôsledok úrazu, jeho trvalé následky, denné odškodné počas doby liečenia úrazu, denné odškodné počas pobytu v nemocnici alebo všetky náklady spojené s úrazom. Rozdiel v jednotlivých udalostiach je jasný z ich názvu. Niektoré poisťovacie spoločnosti idú s udalosťami do hĺbky a poistiť sa môžete oveľa konkrétnejšie.

Kde ho nájsť?

Úrazové poistenie je dostupné hocakými formami požiadania, to znamená, že buď osobne, online alebo telefonicky, pričom sa odporúča buď prvá alebo druhá metóda, keďže telefonáty sú spoplatnené a môžete si byť istý, že hovor nebude trvať jednu minútu. V poisťovacích spoločnostiach by ste taktiež museli tráviť niekoľko vášho voľného času, čo by po spočítaní všetkého viedlo až niekoľkým hodinám. Najúspornejšia metóda zisťovania, porovnania a vybavenia najlepšieho úrazového poistenie je práve online metóda, ktorá predstavuje mnoho pozitívnych bodov, ktoré sú presným opakom iných spôsobov žiadania. O aké ide? Všetky si ich úsporne zhrnieme do jednej vety.

Najlepšie úrazové poistenie online, aj na vyššie zmienenej stránke, vám sprostredkuje rýchle porovnanie ponúk z pohodlia domova pomocou špeciálnej kalkulačky. Nemusíte sa báť, čo takáto kalkulačka bude od vás požadovať. V klasickom nástroji by ste museli zadávať samé čísla. Táto však funguje na báze zadania údajov o vás. Nejde o žiadne veľmi osobné informácie. Zopár položiek máte vypísaných do niekoľkých minút a odošlete ich. Do niekoľkých sekúnd vám budú dostupné výsledky porovnania, z ktorého si priamo môžete o nejakú ponuku požiadať. Kalkulačka na najlepšie úrazové poistenie, ktorá vám vygeneruje porovnanie ponúk viacerých spoločností je vám dostupná aj v hore uvedenej stránke, na ktorú vám stačí len kliknúť.

Porovnávaním dosiahnete nižšiu cenuPrečo porovnávať?

Porovnanie úrazového poistenia online je veľmi vhodné nielen kvôli časovej úspore, ale aj preto, že výsledky, ktoré budete mať zobrazené prehľadne a systematicky a dokonca aj v nich bude uvedená aj presná cena, vám lepšie ukážu, ktorá spoločnosť vám dáva tú najlepšiu ponuku. Rozdiely môžu byť skutočné veľké, aj niekoľko stoeurové. Pre boháčov to nemusí byť až tak rozhodujúce, ale pri obyčajných rodinách, ktoré mnohokrát žijú z výplaty do výplaty by tento rozdiel urobil značný skok. Práve tie by sa mali týmto produktom zabezpečiť, aby sa jej členovia, v prípade odoprenia zamestnania, a tým pádom stabilného príjmu, v dôsledku úrazu, nedostali do existenčných problémov.

Aj pre deti

Každý, kto má deti, sa o nich bojí resp. by sa mal báť. Je preto logické, že sa snažíme vyhľadať niečo, čo by nás upokojilo. Ak sa dieťaťu stane úraz, asi nás to veľmi neupokojí, ale môže nás to upokojiť aspoň tak, že po finančnej stránke sa tým nemusíte zaťažovať. A práve na to slúži úrazové poistenie pre deti, ktoré je však lepšie, ak ho zahrniete do vašej vlastnej zmluvy, ako rodič. Uzatvárať ho samostatne sa veľmi neoplatí a ak je v zmluve uvedený ako súčasť poistnej udalosti, cena môže byť výhodnejšia než pri samostatnej zmluve.

Ak by ste stále mali v tejto problematike  mnoho otázok, odporúčame vám ísť na hore zmienenú stránku, ktorá vám produkt opíše podrobnejšie a okrem iného vám ponúkne aj bezplatnú pomoc nezávislého odborníka v oblasti. Nebude vás nahovárať na veci, ktoré sú drahé a ktoré ani nepotrebujete, ako to majú vo zvyku klasickí poradcovia. Tento vám hneď povie výhody a nevýhody každého jedného poskytovateľa a rovnako vám môže veľmi pomôcť pri výbere najlepšieho úrazového poistenia z porovnania online kalkulačky, ktorá je takisto dostupná  na hore uvedenej stránke. Ak by vám tieto informácie nestačili, odporúčame vám takisto aj tento článok na wikipédií, ktorého hlavnou témou je tiež úrazové poistenie.

Poistenie auta – kalkulačka

Aké kolonky musíte vypísať pre poistenie auta?

Z každej strany počuť samé poisťovníctvo. Nie všetko je však povinné. Jednu vec by ste si však poistiť mali, keďže to vyplýva zo zákona, a tou vecou je vaše vozidlo. Nezáleží na tom, či ide o motorové alebo nemotorové vozidlo, pretože povinnosť sa vzťahuje aj na také aj na také. Teda nie len na osobný automobil, ale aj motocykel, dodávku, prívesný vozík, kamión, traktor, vysokozdvižné vozíky atď. Presný zoznam vozidiel s touto povinnosťou si môžete nájsť aj na internete. V tomto článku sa však povenujeme tomu, na základe akých údajov je možné si urobiť výpočet ceny za poistenie auta. Ale aj iného dopravného prostriedku a že ich stačí jednoducho zadať do kalkulačky online.

Jeden výpočet, prosím…

Pátrate po čo najlacnejšom produkte? Vec sa má tak, že väčšina z nás hľadá to najlacnejšie, pretože drahšie si dovoliť nemôžeme. Už aj tak budeme musieť z niečoho ubrať, aby sme to najlacnejšie vôbec mohli zaplatiť. Netreba sa za to hanbiť. Mysleli na nás aj tvorcovia jedného super užitočného bezplatného internetového nástroja, ktorým je kalkulačka PZP. Tento výdobytok vám zobrazí presný výpočet ceny vášho zákonného poistenia, takže nemusíte chodiť do pobočky, napríklad ČSOB, ktoré poskytuje Uzavripzp. A na záver im povedať, že momentálne peniažky nemáte, keďže vás tento nástroj vopred pripraví na to, čo by ste mali čakať a koľko si do budúceho mesiaca ušetriť. Prípadne aj hneď zaplatiť, ak na to máte.

Poistenie auta kalkulačka je vám dostupná online. Vašou jedinou námahou bude kliknúť si v predošlej vete na označený výraz. Automaticky budete presmerovaný na stránku, ktorá tento nástroj obsahuje. V čom spočívajú jeho výhody?

Všímajte si rozdielyRozdiel v ponukách

Kalkulačka na výpočet ceny poistenia auta alebo iného dopravného prostriedku vám zobrazí tú najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Keďže daná stránka spolupracuje s viacerými poisťovňami, nie je možné, aby vás tá najlacnejšia minula. Prípadne aby nebola vyobrazená v porovnaní. To vám okrem iného ukáže, že nie je ponuka ako ponuka a že rozdiely medzi nimi nemajú problém prekročiť aj dvestovky eur. Pritom drahý produkt nemusí hneď predstavovať tú najlepšiu možnosť na trhu. Dokonca ani nemusí byť obsahom taký rozsiahly ako lacnejší produkt. Aj takéto detaily vám zobrazí naša kalkulačka poistenia auta.

Rozdiel v rýchlosti

Kalkulačka na výpočet ceny poistenia auta alebo iného dopravného prostriedku však má aj inú výhodu. Tou je rýchlosť zistenia jednotlivých ponúk. Chceme dodať, že nie je jedno, na ktorej stránke si tento výpočet uskutočníte. Tento nástroj môžu obsahovať aj niektoré konkrétne poisťovne, no tie vám nepovedia či je ich ponuka najlacnejšia či najvýhodnejšia. Môžu vám to tvrdiť, ale vy by ste si to mali overiť, keďže ide o vaše peniaze. To by vám zabralo ďalší čas. Najrýchlejšou možnosťou pre vás by teda bolo využiť nástroj, ktorý vám urobí automaticky úplné porovnanie trhových ponúk. Všetko môžete mať do 10 minút a zadarmo. Osobným zisťovaním by ste prišli aj o hodiny času.

Cenník

Ak hľadáte cenník PZP, aby ste našli tú najlacnejšiu ponuku, ťažko ho budete hľadať. Cena poistky na auto je vygenerovaná na základe špecifických vlastností vozidla, ale aj jeho samotného majiteľa. Ako cenník vám však môže poslúžiť všeobecná kalkulačka online slúžiaca na výpočet presnej ceny poistenia auta. Aby ste ho získali, je nutné vypísať formulár, ktorý vyžaduje údaje o vozidle, ale aj o majiteľovi vozidla.

Na údaje o vozidle vám stačí jeho technický preukaz, pretože ide o také informácie ako:

 • výkon a objem motora,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť atď.

Na údaje o majiteľovi budete potrebovať údaje z vášho vodičského preukazu, ale aj niektoré špeciálne, ktoré môžu ovplyvniť výslednú cenu ponuky. Takými môžu byť vlastnenie účtu v OTP banke, rodič dieťaťa do 15 rokov atď. Údaje v celom formulári treba riadne a správne vyplniť a potom odoslať. Po niekoľkých sekundách sa vám zobrazia výsledky.

Neslúži len ako cenník

Kalkulačka poistenia auta však neslúži len na obyčajný výpočet ponúk. Ak vás nejaká ponuka zaujala, môžete o ňu aj hneď v nej požiadať. Kliknite si na ňu a ste na dobrej ceste do niekoľkých minút dostať platnú, hoci len dočasnú zelenú kartu. Tá vám bude doručená na vašu mailovú adresu spolu s návrhom zmluvy a zmluvnými podmienkami. Zároveň dostanete aj údaje na zaplatenie poistného. To je dobré a zároveň aj nutné zaplatiť do 30 dní. Pretože potom sa aj platnosť dočasnej zelenej karty, ktorú ste si vytlačili a nosili pri sebe, končí. Po riadnom zaplatení vám bude, pre zmenu, na domácu adresu doručená originál zelená karta. Tú nezabudnite nosiť pri sebe pri každej obsluhe vozidla. Pri ich nepreukázaní sa vás môže policajná hliadka pokutovať rôznymi sumami.

Na záver si zhrňme niekoľko faktov. Kalkulačka ceny poistenia auta neslúži len na výpočet ponúk jednotlivých poisťovní, ale rovno v nej môžete o nejakú tú ponuku, ktorá bude veľmi rýchlo vybavená, aj hneď požiadať. Neušetríte len peniaze, ale aj váš čas.

Zákonné poistenie najlacnejšie online

Ak ste poistený cez zákonné poistenie, tak sa nemáte čoho obávať

Hľadáte najlacnejšie a zároveň najlepšie zákonné poistenie? Niekedy by sme si mohli myslieť, že tieto dve podmienky nemôžu byť splnené súčasne. Toto tvrdenie však popiera cenník zákonného poistenia. Už len jediný krok vás delí od toho, aby ste našli také zabezpečenie vášho vozidla, po akom túžite. Tým krokom je kliknutie na vyznačené spojenie. Presmeruje vás na takú stránku, ktorá vám zobrazí viacero ponúk na vaše vozidlo, a to od rôznych poisťovní. Takže budete mať z čoho vyberať.

Prečo je zákonné poistenie dôležité?

Uzatvoriť zákonné poistenie auta alebo motorových vozidiel všeobecne, je povinnosť každého majiteľa takého vozidla. Nevzťahuje sa len na autá, ako si to mnoho majiteľov iných vozidiel myslí, ale aj na:

 • motocykle,
 • prípojné vozidlá
 • dodávky do 3,5 tony.

Táto povinnosť sa vzťahuje nielen na motorové, ale aj na niektoré nemotorové vozidlá. Zároveň aj na vozidlá s evidenčným číslom a niektoré bez evidenčného čísla ako napr. vysokozdvižné vozíky a niektoré poľnohospodárske stroje. Vo všeobecnosti to môžeme zhrnúť tak, že uzatvorenie tejto zmluvy sa týka všetkých vozidiel, ktoré potrebujú na ich legálny pojazd technické povolenie.

Ak by ste sa predsa len rozhodli tento zákon nerešpektovať, staviate sa tým do veľmi nepríjemnej situácie. Mohli by ste byť vysoko pokutovaný, ak by vás, hoc aj náhodne, zastavila policajná hliadka. Pokuty sa môžu jednorazovo vyšplhať aj na stovky eur, nehovoriac o tom, keby ste náhodou spôsobili nejakú dopravnú nehodu. Takéto pokuty vám môžu byť udelené aj pri náhodnej kontrole vozidla, ak sa nepreukážete potrebnými dokumentmi.

Čo sa týka spomínanej dopravnej nehody, všetko bude na vaše trovy. Škoda spôsobená na vašom vozidle, škoda, ktorú ste spôsobili iným vozidlám. A aby vám nebolo až tak ľúto, neminie vás ani pokuta kvôli nerešpektovaniu zákona. Ak nemáte dobré konexie, tak nepreháňame, ak povieme, že sa môže dostať až do miliónových rozmerov. To vás zruinuje aj psychicky.

Získajte ho čo najrýchlejšie

Pokiaľ vám ide o to, aby ste svoje zákonné poistenie získali čo najrýchlejšie, využite na to online spôsob. Doba už pokročila natoľko, že dnes už každá poisťovňa ponúka možnosť svojim potenciálnym klientom, požiadať o ich produkty online. Takisto si na nich môžete prečítať aj presný zákon o povinnom zmluvnom poistení. V čom spočívajú konkrétne výhody tohto spôsobu požiadania si konkrétne povieme nižšie. No to, čo vám dokáže zabezpečiť jedine PZP online je, že rýchle porovnanie ponúk viacerých poisťovní práve na vaše konkrétne vozidlo.

To najlacnejšie a najvýhodnejšie z porovnania zákonného poistenia

Ak hľadáte najlacnejšie a najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie, pomôže vám v tom jedine porovnanie online. To obsahuje ponuky mnohých poisťovní, ktoré sú vygenerované na základe údajov, ktoré ste zadali do formulára, ktorý tomuto výpočtu predchádza. Vďaka porovnaniu online už nemusíte chodiť do všetkých pobočiek a jednotlivé ponuky si zisťovať zdĺhavo a osobne. Porovnanie online vám cenové ponuky z rôznych poisťovní zobrazí za kratší čas, než by ste absolvovali jedno sedenie v pobočke. Jedno sedenie môže vyjsť aj na polhodinu. Zatiaľ čo online máte výsledky do 10 minút, pričom väčšinu tohto času tvorí vypĺňanie formuláru. Keď už hovoríme o cenových ponukách, tak výpočet na vyššie zmienenej stránke vám ukáže, že rozdiel v cene za zákonné poistenie môže byť až v stovkách eur. Kto by sa nepotešil, ak by mal na svojom účte o dve stovky viac?

Čo vpísať do formulára?Čo do formulára?

Do formulára na zákonné poistenie je potrebné zadať niekoľko informácií o vozidle a o jeho majiteľovi. Všetky potrebné údaje o vozidle sa nachádzajú aj v jeho technickou preukaze. Takže ak všetky informácie o ňom neviete naspamäť, poslúži vám. Potrebné budú údaje napr.:

 • o objeme a výkone motora,
 • o jednotlivých hmotnostiach vozidla,
 • o palive,
 • o roku výroby atď.

Majiteľ bude musieť zadať údaje z vodičského preukazu:

 • okres, kde býva, to,
 • či je jeho vozidlo poistené aj nejako ináč,
 • či má dieťa do 15 rokov,
 • účet v OTP banke atď.

Hlavne tie posledné informácie sa vám pre zákonné poistenie auta môžu zdať mimo kontextu. Avšak niektoré poisťovne znižujú ceny, ak spĺňate niektorú z týchto požiadaviek. Po správnom vyplnení celého formulára kliknite na porovnanie. Do niekoľkých sekúnd sa vám zobrazia všetky relevantné ponuky.

Ak sa vám nejaká ponuka zapáčila, môžete o ňu hneď aj požiadať a to opäť jednoduchým klikom na ňu. Doplníte ešte zopár údajov a do niekoľkých minút očakávajte na vašom maily:

 • informácie o zaplatení poistného,
 • dočasnú zelenú kartu
 • a návrh zmluvy s jej podmienkami.

Poistné je nutné zaplatiť do 30 dní. Pretože takúto dobu platí aj dočasná zelená karta, ktorú si musíte z mailu vytlačiť a nosiť pri sebe vždy, keď vozidlo používate. Po zaplatení faktúry vám bude poisťovňou doručená po novom len zelená karta. Tými sa je potrebné preukazovať pri každej kontrole vozidla. Ináč vám opäť hrozia pokuty.

Na záver by sme vás ešte raz chceli upozorniť na to, že ak sa pri kontrole vozidla nepreukážete potrebnými dokladmi, môžete na to doplatiť, a to vysokými pokutami. Zákonné poistenie patrí k jednému z mála produktov, ktoré nariaďuje zákon a viac o ňom si môžete prečítať aj na http://www.zakonypreludi.sk/obor/51225.