Ako prihlásiť auto: Krok za krokom

Prihlásenie auta na úrady dopravy je nevyhnutné pre každého majiteľa vozidla na Slovensku. Tento proces zahŕňa registráciu vozidla a pridelenie SPZ (štátnej poznávacej značky), čo je povinnosťou podľa zákona. V tomto článku sa dozviete, ako prihlásiť auto, krok za krokom.

Získanie dokladov o vozidle

Pred začatím procesu prihlásenia vozidla budete potrebovať niektoré dôležité dokumenty o vozidle. Patria sem:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla (OEVO) alebo certifikát o schválení typu vozidla (COC), ktoré potvrdzujú, že vozidlo spĺňa normy a požiadavky pre jeho prevádzku.
  • Potvrdenie o technickej kontrole (PTK) potvrdzujúce, že vozidlo je technicky správne a bezpečné na cestách.
  • Kúpno-predajná zmluva alebo iný doklad potvrdzujúci vaše vlastníctvo vozidla.

Vyplnenie tlačiva na prihlásenie auta

Po získaní týchto dokumentov budete potrebovať tlačivo na prihlásenie vozidla. Tlačivo si môžete získať na úradoch dopravy alebo stiahnuť online. Vyplňte tlačivo presne podľa pokynov a priložte k nemu potrebné dokumenty.

Zaplatenie poplatkov

Pri prihlásení vozidla budete musieť zaplatiť poplatky, ktoré zahŕňajú poplatok za registráciu vozidla, za ŠPZ/EČV a za povinné zmluvné poistenie (PZP). Výška poplatkov sa líši v závislosti od typu vozidla a jeho výkonu.

Zaregistrovanie vozidla a pridelenie ŠPZ

Po zaplatení poplatkov a predložení dokumentov bude vaše vozidlo zaregistrované a pridelená mu bude EČV. Táto značka musí byť umiestnená na vozidle tak, aby bolo viditeľné a čitateľné.

Pridanie vozidla do registra poisťovní

Po zaregistrovaní vozidla a pridelení ŠPZ musíte ešte pridať vozidlo do registra poisťovní. Týmto krokom zabezpečíte, že vaše vozidlo bude mať platné PZP. Kontaktné údaje na vašu poisťovňu nájdete na zelenej karte, ktorú ste dostali spolu s pridelenou EČV.

Získanie technického preukazu

Po úspešnom prihlásení vozidla a získaní ŠPZ budete potrebovať aj technický preukaz, ktorý dokladá technické parametre a stav vozidla. Tento preukaz musíte mať vždy pri sebe počas jazdy.

Prihlásenie auta na úrady dopravy je povinnosťou každého majiteľa vozidla na Slovensku. Proces zahŕňa získanie potrebných dokladov o vozidle, vyplnenie tlačiva na prihlásenie auta, zaplatenie poplatkov, zaregistrovanie vozidla a pridelenie EČV a pridanie vozidla do registra poisťovní. Po úspešnom prihlásení získate technický preukaz, ktorý musíte mať pri sebe počas jazdy. Sledovaním týchto krokov a správnej dokumentácie môžete zaistiť, že vaše vozidlo bude legálne a bez problémov použiteľné na cestách.

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *